Kauno moterų LIONS klubas

Veiklos

Kauno moterų LIONS klubas organizuoja renginius, dalyvauja įvairiose programose ir iniciatyvose, kurių pagrindinis tikslas – padėti žmonėms, bendruomenėms. Mūsų Klubo narės siekia veikti išvien ir savo darbais teikia pagalbą įvairiose srityse. Norint daryti gerus darbus, turime būti vieninga, stipri komanda, todėl bendrystė tarp Klubo narių ir tarp skirtingų Lions klubų Lietuvoje bei pasaulyje yra viena iš svarbiausių mūsų veiklos krypčių.