Kauno moterų LIONS klubas

LIONS judėjimas Lietuvoje

LIONS judėjimo užuomazgos Lietuvoje atsirado jau 1990 m. Šiuo metu Lietuvoje LIONS klubams Lietuvoje priklauso beveik 700 LIONS narių, veikia 34 klubai, iš jų 10 – moterų, kiti – vyrų arba mišrūs.Taip pat veikia ir 3 jaunesnius žmones vienijantys LEO klubai.

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., LIONS QUEST, Jaunimo apsikeitimo vasaros stovyklose („Youth Exchange“), Jaunųjų baltų darbo praktikoje kitose šalyse („Young Balts in Practice“).

Lietuvos LIONS judėjime jau prigijusios dvi ilgametės tradicijos:

  • kiekvieną pavasarį susivieniję visi Lietuvos LIONS klubai vykdo aplinkos švarinimo talkas, didžiausios talkos vyksta Nidoje. Iš penkių strateginių tarptautinio LIONS judėjimo veiklos krypčių (pagalba turintiems regėjimo negalią, sergantiems diabetu, taip pat onkologinėmis vaikų ligomis, skurdo mažinimas pasaulyje, aplinkos apsauga) Lietuvos LIONS klubų apygarda aplinkosaugai skiria ypatingą dėmesį ir laiko ją prioritetine sritimi;
  • kasmet rudenį LIONS klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į Lietuvos LIONS klubų forumus ir klubų pareigūnų mokymus. Skleisdami lionizmo idėjas, LIONS klubų nariai padeda sergantiems ir vargstantiems, stiprina lyderystės įgūdžius, bendradarbiauja, plėtoja ryšius, laikosi aukštų etinių standartų tiek darbe, tiek visuomeninėje veikloje.

Lions pasaulyje